O NAMA

Trgovačko društvo UPRAVITELJ-STAN d.o.o. osnovano je kao građevinska tvrtka u lipnju 1994. godine te se od tada neprekidno bavi održavanjem zgrada.

Nakon stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te usklađivanja osnovnih akata, od svibnja 1999. godine naše društvo službeno je registrirano i za obavljanje djelatnosti upravljanja zgradama, te je upravljanje i održavanje zgradama postalo primarna djelatnost našeg trgovačkog društva.

U okviru registrirane djelatnosti upravljamo stambenim i poslovnim zgradama, organiziramo naplatu pričuve, troškova najma i ostalih naknada vezanih uz korištenje stambenih i poslovnih prostora te nadziremo održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada kao i rukovanje kotlovnicama i ostalim energetskim postrojenjima. Radimo i poslove izvođenja građevinsko završnih radova na zajedničkim i posebnim dijelovima zgrada, sve sukladno ugovorenim obvezama.

Temeljem dosadašnjeg iskustva, obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja organizirali smo na način da trgovačko društvo UPRAVITELJ-STAN d.o.o. obavlja poslove upravljanja i održavanja zgrada sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dok smo poslove građevinskih radova organizirali u našoj tvrtki VIG GRAĐENJE d.o.o., a također imamo organiziranu i mrežu odabranih suradnika (banke, građevinske tvrtke i obrtnici, komunalne tvrtke, osiguravajuće kuće, te ovisno o potrebama za pravne poslove koristimo usluge odabranog odvjetničkog ureda). Pružanje svih navedenih usluga moguće je organizirati putem zaposlenih u našem društvu kao i izravno s našim suradnicima.
Na ovaj način nastojali smo na najmanju moguću mjeru svesti troškove upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata, te svojim klijentima – suvlasnicima koji su nam poklonili svoje povjerenje osigurati brzu, kvalitetnu i prije svega stručnu pomoć.

Poslove upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata obavljamo temeljem međuvlasničkog ugovora suvlasnika svakog pojedinog objekta, donesenog u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama, te temeljem ugovora o upravljanju zaključenog između našeg trgovačkog društva i suvlasnika svakog pojedinog objekta.

Kao ovlašteni upravitelji imamo na upravljanju različite stambene i poslovne objekte na području Grada Zagreba, Grada Velike Gorice i Grada Dugo Selo.

Razvoj trgovačkog društva UPRAVITELJ-STAN d.o.o. planiran je sa ograničenim brojem ugovorenih objekata u cilju pružanja posebno kvalitetne usluge i stalnog kontakta zaposlenih u društvu sa klijentima – suvlasnicima. Odabirom takvog pristupa upravljanju i održavanju posebno je naglašena naša spremnost da svakodobno udovoljimo sve većim potrebama i zahtjevima naših klijenata.

Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici i upravitelj, što znači da se suvlasnici brinu za svoje vlasništvo na način da donose odluke o upravljanju i održavanju nekretnine u suvlasništvu, a upraviteljeva dužnost je da izvršava odluke suvlasnika, savjetuje ih i pomaže im u okviru ugovorenih obveza.
U svrhu realizacije ugovorenih obveza UPRAVITELJ-STAN d.o.o. zapošljava visoko kvalificirane i stručno osposobljene radnike, s preko 20 godina iskustva u obavljanju poslova vezanih uz građevinarstvo, održavanje posebnih i zajedničkih dijelova nekretnina te su isti upoznati s problematikom stanovanja u zgradama.