USLUGE

Želimo Vas upoznati sa uslugama koje kao ovlašteni upravitelj možemo pružiti našim klijentima:

Kompletna usluga ugovaranja upravljanja stambenim ili poslovnim objektom, uključujući dostavu ponude, razgovor sa suvlasnicima, eventualna priprema dokumentacije za otkaz postojećem upravitelju, te izrada ugovora o upravljanju i međuvlasničkog ugovora kao i izrada ostale dokumentacije za ugovaranje upravljanja objektom;

Temeljem međuvlasničkog ugovora, ugovora o upravljanju i zapisnika o građevinskom stanju objekta, izrađujemo godišnji program upravljanja i održavanja objekta;

Na osnovi programa upravljanja koji se izrađuje za svaku narednu godinu, a u skladu sa potrebama upravljanja i održavanja objekta, te mogućnostima i potrebama suvlasnika, vršimo izračun procjene potrebne visine pričuve za predmetni objekt;

Temeljem zaključenog Međuvlasničkog ugovora suvlasnika, temeljem godišnjih programa, kao i temeljem eventualnih kasnijih odluka suvlasnika utvrđujemo visinu sredstava pričuve koje je svaki od suvlasnika obvezan doprinositi u sredstva zajedničke pričuve, te organiziramo naplatu sredstava zajedničke pričuve od suvlasnika, uključujući i prinudnu naplatu putem Suda;

Za svaki stambeni ili poslovni objekt otvaramo zaseban poslovni račun sredstava zajedničke pričuve i to uRaiffeisenbank Austria d.d. u Zagrebu, a s kojom imamo i ugovorenu kreditnu liniju na način da naši klijenti – suvlasnici mogu dobiti kreditna sredstva radi poduzimanja određenih radova na nekretnini u suvlasništvu (npr. sanacija krova, sanacija fasade zgrade, popravak dizala i slično);

Vezano uz poslove platnog prometa, izvršavamo dnevno knjigovodstveno-računovodstveno praćenje računa sredstava zajedničke pričuve za svaki pojedini objekt koji imamo na upravljanju;

Organiziramo redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade putem utvrđivanja činjeničnog stanja, analize kvarova, izradom troškovnika ili osiguranjem tehničkog rješenja sanacije, prikupljanjem ponuda za poslove redovitog i izvanrednog održavanja te ugovaranja temeljem odluka suvlasnika;

Vršimo kontinuirani nadzor svih ugovorenih poslova u tehničkome i financijskom smislu;

Vršimo obradu i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove – ugovoreni honorari predstavnika suvlasnika, čistačica, troškovi električne energije za zajedničke uređaje i rasvjetu;

Putem svojih dostavljača ili temeljem dogovora s predstavnikom, svakom suvlasniku mjesečno unaprijed dostavljamo uplatnicu s iznosom doprinosa u sredstva zajedničke pričuve;

Svaki od klijenata – svaki suvlasnik može svakodnevno, u toku radnog vremena, dobiti informacije o stanju sredstava na računu zajedničke pričuve, a godišnjim izvještajem u skladu sa zakonskom i ugovorenom obavezo, pravovremeno informiramo sve suvlasnike;

Imamo organiziranu vlastitu službu hitnih intervencija od 0 do 24 sata. Sustav hitnih intervencija organiziran je kroz mrežu vanjskih suradnika. Zaposleni na hitnim intervencijama, konkretno na primanju poziva i organiziranju hitnosti postupanja, u stalnom su radnom odnosu u UPRAVITELJ-STAN-u d.o.o., te je time omogućena potpuna kontrola hitnih intervencija te osobito da iste budu izvršene u najkraćem mogućem roku kao i da predstavnik suvlasnika bude potpuno i pravovremeno informiran o postupanju.

Organiziramo ugovaranje osiguranja objekta na upravljanju sa osiguravajućom kućom prema izboru suvlasnika; na osnovu ugovorene police osiguranja izrađujemo zahtjeve za povrat nastalih šteta te troškove i prihode osiguranja prikazujemo u izvješću;

Pružamo usluge zastupanja suvlasnika u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;

Putem vanjskih suradnika osiguravamo pomoć? i organizaciju u postupku zaštite interesa suvlasnika prema trećim osobama (npr. u postupku osiguranja dokaza za nedostatke na zgradi u garantnom periodu, komunikacija sa komunalnim i drugim upravnim tijelima i slično), a također osiguravamo i pomoć? prilikom postupka etažiranja objekta.

Pružamo uslugu rukovanja toplinskim postrojenjima (kotlovnice, uređaji za grijanje i hlađenje).

Pružamo i druge usluge u skladu sa dogovorom i potrebama suvlasnika, a sve sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama te zaključenom Ugovoru o upravljanju.